„Ettevõtjana näen, et üha keerulisem on leida noorema põlvkonna häid insenere – neid lihtsalt ei tule ülikoolidest piisavalt,“ ütles CRONIMET Nordicu juht Eva Pedjak. „See tendents saab alguse juba põhikoolis, kus keerulisemate loodusteaduslike ainete nagu füüsika ja keemia õppimine ei ole lastele tihti meeldiv, neid peetakse raskeks ega osata näha omandatavate teadmiste praktilist väärtust – teooriakeskse lähenemise tõttu lapsed lihtsalt ei oska enam õpitava ja reaalse elu vahel piisavaid seoseid luua. See tapab laste huvi õppeaine vastu juba eos.“

Lõpptulemuseks ongi Eva sõnul keerulisemate loodusteaduslike ainete ülikoolis edasiõppijate väike arv, samuti gümnaasiumilõpetajate madal huvi inseneriteaduste vastu. See omakorda pärsib arenguvõimalusi tootmise- ja tööstusvaldkonnas. „Kui nägime, et on võimalus anda oma panus selle trendi murdmiseks, ei olnud vaja kaua mõelda,“ kinnitas Eva.

Praktikal Educationi tegevjuhi Omari Loidi sõnul on nende missiooniks tuua loodusainete õppimisel sära silmadesse ja teha seni raskete ainete õppimine motiveerivaks, luues sellega teaduspõhist ühiskonda.

Selleks pakub Praktikal loodusainete õpetamise uut ja praktilist ökosüsteemi, mis aitab juhtida õpiteekonda, mida on lihtne kasutada, see on koolidele ja õpilastele soodsa hinnaga ning professionaalse kasutajatoega. Ökosüsteemi kuuluvad multifunktsionaalsed kursusepõhised praktiliste katsete komplektid ja e-õppekeskkond, millel on eraldi töölaud nii õpilasele kui ka õpetajale.

„Ennekõike on uue toote märksõnaks lihtsus,“ ütleb Omari. „Praktikali töövahendeid ja õppekeskkonda on lihtne kasutada nii õpilasel, õpetajal kui ka vajadusel lapsevanemal. Lapsel soosib see uudishimu ja katsetamisjulgust, sest pakub motiveerivat edu ka esimestel väikestel sammudel. Õpetajale pakub Praktikali ökosüsteem igal sammul tuge, säästmaks tema aega ja võimaldamaks olla õpilasekeskne.“

Esimese tootena valmis selleks kooliaastaks põhikooli füüsika optikakursuse materjal. Juba aasta lõpuks on oodata järgmise kursuse töövahendeid, peagi kaetakse uue metoodikaga ka gümnaasiumi füüsika osa ning liigutakse teiste loodusteaduslike ainete juurde.

Praktikali tegevust toetavad CRONIMETi juhid Eva Pedjak, Mikk Paaksi ja Marko Erlich.

Fotodel: Esimese tootena valmis selleks kooliaastaks põhikooli füüsika optikakursuse materjal.