„Klientide tagasiside on meile ülioluline, olen väga tänulik kõigile, kes küsitlusele vastasid,“ ütles ettevõtte juht Eva Pedjak. „Tulemused näitavad, et meie töötajad teevad head tööd, samuti seda, et viimastel aastatel tehtud investeeringud, näiteks uude logistikaprogrammi, masinaparki ja kliendihalduse tarkavarasse, on olnud õiged ja vajalikud.“
Samas toovad küsitluse tulemused Eva Pedjaku sõnul välja ka need kohad, mida oma teenuses veel paremaks arendama peame. „Meie ambitsiooniks on olla valdkonna parim, see tähendab püüdlemist selle poole, et need, kes täna hindasid meie teenuseid hindega hea, saaksid homme anda väga hea hinnangu ja neil, kes peavad teenust praegu rahuldavaks, oleks põhjust edaspidi samuti anda meile kõrgem hinne.“ Ta tõi näiteks rahulolu vanametalli platside heakorraga, kus väga heade hinnete osakaal oli väiksem kui hinde hea oma ja kõrgeima hinnangu andis vaid alla kolmandiku vastajaist. „Kui tahame olla parimad, saame me rahul olla vaid väga hea hinnanguga. Töötame selle nimel, et meie platsid saaksid veelgi paremasse korda ning kliendid end meie juures väga hästi tunneksid, näiteks oleme juba praegu rajamas platsidele haljastust ja uuendamas klienditeeninduse ruume,“ ütles Pedjak. „Kindlasti tahame saavutada suuremat rahulolu ka teenuse kättesaadavuse ja kiiruse osas.“

Üldine keskmine heade või või väga heade hinnangute osakaal oli küsitluses ligi 80 protsenti. Klientide rahulolu uuringus hindas väga heaks või heaks:

  • Tellimuste esitamise korda: 76,6 protsenti vastanutest;
  • Tööd materjali äraviimisel: 69% protsenti vastanutest.
  • Klienditeenindust müügi vormistamisel: 96,5 protsenti vastanutest;
  • Teenindust vanametalli mahalaadimisel: 75,4 protsenti vastanutest;
  • Teenuse kohta info kättesaadavust: 89,5 protsenti vastanutest;
  • Kättesaadavust e-kirja teel: 62 protsenti vastanutest;
  • Kättesaadavust telefoni teel: 74,3 protsenti vastanutest;
  • Kokkostupunktide lahtiolekuaegu: 77,2 protsenti vastanutest;
  • Vanametalli eest tasumise tingimusi: 95,3 protsenti vastanutest;
  • Platside heakorda: 73,7 protsenti vastanutest.