„Mul on väga hea meel, et Cronimeti tööd on tähele pandud ja hinnatud ettevõtluse auhinna konkursil TOP 10 vääriliseks lausa kahes kategoorias,“ ütles Cronimeti juht Eva Pedjak. „See on suur tunnustus kogu meie tööperele igapäevase pingutuse eest olla ringmajanduse ja kestliku arengu üheks eestvedajaks ning olla ihaldusväärseks pereväärtusi arvestavaks tööandjaks.“

Kestliku ettevõtte konkursi eesmärk on tunnustada kestlikkuse ja ringmajanduse põhimõtteid rakendavaid Eesti ettevõtted, kes lähtuvad oma tegevustes sotsiaalse, majandusliku ja keskkonnamõju alustest. Need on ettevõtted, kes on kaasa aidanud rohepöörde tutvustamisele ja teadvustamisele.

„Jätkusuutlikkus on meie strateegiline eesmärk, aga ka osa meie DNA-st – anname olulise panuse ringmajandusse, ühitades tooraine nõudluse ja ressursside säästmise,“ ütles Eva Pedjak. „Järgime oma tegevuses jätkusuutlikkuse ja keskkonnahoiu pikaajalist arengukava, mille üheks oluliseks osaks on taastuvenergiale üleminek. Selle käigus on tegevuste fookuses keskkonnasäästlikud tootmisprotsessid, päikesejaamade rajamine, üleminek elektrilisele tehnikale ja transpordile, üleminek säästlikele kütte- ja valgustuslahendustele, elektrooniline dokumendihaldus ja süsinikuemissiooni vähendamine ettevõtte transporditeenuses.“

Pereettevõtte konkursi eesmärgiks on tunnustada ettevõtteid, kes on läbi perekeskse juhtimise ja valitsemise panustanud jätkusuutlikult Eesti majandusse, ühiskondlikku arengusse ning ettevõtjaliku meelelaadi kasvatamisse noorte hulgas.

„Oleme kaasanud ettevõtte töösse ja arendamisse ka meie pere teise põlvkonna,“ ütles Eva Pedjak. „Ettevõtte juhtimisel suhtun kogu töötajaskonda nagu ühte suurde ühise eesmärgi nimel töötavasse peresse. Seepärast olemegi ettevõtte juhtimise, eesmärgid ja nende saavutamise muutnud kogu tööpere jaoks läbipaistvaks ja püüdnud kaasata juhtimisotsustesse võimalikult laia ringi töötajaid. Sel põhimõttel sai välja töötatud ka kasumi jagamise mudel, millest saavad osa kõik tööpere liikmed.“

Konkurss ei ole sellega aga veel sugugi läbi. Järgnevas voorus külastavad ettevõtet žürii liikmed. Eesti parimate ettevõtete auhindamine toimub 4. novembril 2023, mil tunnustatakse ettevõtluse auhinna konkursi iga kategooria parimaid ning selgub ka aasta ettevõte.