Küsimusele, miks eelistad teenusepartnerina just Cronimeti, vastas 78%, et põhjuseks on kiire ja sõbralik teenindus. Järgmise eelistuse põhjusena tuli esile Cronimeti pakutav hind, mida tajub eelisena ligi 43% vastanutest. Ligi kolmandik eelistab Cronimeti ettevõtte üldise maine pärast ning iga viies tajub meie eelisena ka keskkonnasõbralikkust, selgus septembri esimeses pooles läbi viidud küsitlusest.

Cronimeti kokkuostupunktide lahtolekuaegadega on väga rahul kolmandik klientidest, 45% peab neid heaks. Valdav enamus meie klientidest leiab, et info meie teenuste kohta on hästi kättesaadav (40% väga häid ja 45% häid hinnanguid).

Küsimusele, kuidas kliendid on rahul materjali eest tasumise tingimustega, andis 63% väga hea ja 30% hea hinnangu.

Cronimeti platside heakorda hindas väga heaks ligi kolmandik klientidest ja 43% andis meie platside heakorrale hindeks hea.

„Oleme seadnud endale strateegilised eesmärgid ning küsitluse tulemused näitavad, et oleme teinud tööd õigete asjade nimel. Olen meie klientidele tagasiside eest väga tänulik,“ ütles Cronimeti juht Eva Pedjak. „Meie eesmärgiks on olla parima klienditeeninduse, kõige puhtamate platsidega, konkurentsivõimelist hinda pakkuv ja parima mainega vanametalli ringmajandusettevõte – just neis kategooriates rõõmustavad mind klientide hinnangud väga.“

Pedjaku sõnul näitas küsitlus, et oma eesmärkide saavutamise nimel tuleb igapäevaselt edasi pingutada: „Kasvuruumi on piisavalt – et olla tõeliselt parim ja saada väga hea hinnang ka neilt, kes meid täna hinde hea vääriliseks peavad, ning saada hinne hea neilt, kes meie tegevust täna rahuldavana tajuvad.“

Küsitluses andsid oma vastuse enam kui 10% Cronimeti klientidest.