Saamaks paremini aru toodetud elektrikogusest, võib võrdluseks tuua, et näiteks 100vatine pirn saaks selle elektriga põleda järjest 50 aastat.

165 paneelist koosneva jaama mõju keskkonnahoiule on märkimisväärne. Kahe ja poole aastase eluea jooksul on päikesejaam tootnud kokku 124MWh elektrit. Kui sama kogus energiat oleks toodetud taastumatust loodusvarast, oleks kulunud näiteks ligi 45 tonni kivisütt ja atmosfääri paisatud ligi 55 tonni süsihappegaasi.

Cronimeti üheks oluliseks eesmärgiks on olla oma valdkonna kõige keskkonnasäästlikum ettevõte. Ühe sammuna sel teel investeerime sihipäraselt keskkonnasõbralike tehnoloogiate ja töövahendite kasutusse. Järgmise suurema roheprojektina käib praegu päikesejaama ehitus meie Tartu osakonnas.