„CRONIMET Nordic on Rohetiigri asutajaliige ja üks esimestest partneritest, kes haakus ideega

juba selle sünnist alates. CRONIMET firmana on üks tugev ja väga vajalik lüli ringmajanduse ahelas,“ ütles Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverk. „Tegeledes küll eemalt vaadates musta metalliäriga, on sisu igati roheline ja kliendisõbralik. CRONIMET tõestab, et ringmajanduse vallas tegutsev keskkonnateadlik ettevõte saab olla ka kasumlik.“

CRONIMET Nordicu eesmärgiks on juhatuse liikme Eva Pedjaku anda ringmajandusettevõttena oma panus tasakaalu loomiseks tööstuse toorainevajaduse ja loodusressursside säästliku kasutamise vahel. „Tegeleme vanametalli keskkonnasäästliku kogumise, töötlemise ning taaskäitlemiseks edasimüümisega,“ ütles Eva Pedjak. „Anname metallile uue elu, et luua oma lastele puhtam ja väärtuslikum elukeskkond.“

Rohetiigri esindusorganisatsiooni idee on jagada teadmisi ja tööriistu kestlike muutuste elluviimiseks ning pakkuda koostööplatvormi kogemuste, eduelamuste ja õppetundide jagamiseks.

Rohetiiger on koostööplatvorm, mille eesmärk on suurendada keskkonnateadlikkust ja panna alus tasakaalus majandusele, nii nagu Tiigrihüpe käivitas tehnoloogiasektori arengu. Rohetiiger esindab kestlikkuse suunal tiigrihüpet tegevaid ettevõtteid, koondab teadlastelt ja vabaühendustelt teadmisi, kujundab koos avaliku sektoriga poliitikaid.

Taastava ja tasakaalus majanduse idee on korraldada majandus ümber nii, vähendada taastumatute ressursside kasutust, suunata enam ressursse taaskasutusse ning püüda võimalikult palju taastada looduslikke ressursse. Samas ei ole eesmärgiks kasvu peatamine, vaid majandustegevuse kooskõlla ja tasakaalu viimine looduskeskkonnaga.