„CRONIMETi juhtimissüsteemide kaardistamine ja korrastamine on olnud viimasel aastal meie üheks prioriteediks,“ ütles ettevõtte keskkonnakonsultant Marita Viik. „ISO kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise sertifikaatide kui vastavustunnistuste väljastamine on ühe etapi lõpp, kuid protsesside edasine lihvimine ja täiustamine on meie pidev tegevus.“ Kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 ja keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001:2015 sertifikaadi väljastas CRONIMET Nordicule rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisorganisatsioon Bureau Veritas Eesti OÜ.

Kvaliteedijuhtimissüsteem aitab korraldada CRONIMETi tööd nii, et kliendid jäävad pakutava teenusega paremini rahule. Selle kaudu paranevad nii ettevõtte üldine suutlikkus, äritulemused kui ka kliendirahulolu. Samuti toovad paremini korraldatud protsessid kaasa töötajate rahulolu ja heaolu kasvu.

Nii kvaliteedi- kui ka keskkonnajuhtimine aitavad kaasa ressursitõhusale ja säästlikule tegevusele ning toetavad ettevõtte jätkusuutlikku arengut. „Ringmajandusettevõttena on keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamine iseenesest mõistetav. Selle läbi näitame oma klientidele ja koostööpartneritele, et oleme pühendunud keskkonna säilitamisele,“ rääkis Viik, märkides, et keskkonnateadlik käitumine on muutunud kogu ühiskonnas järjest olulisemaks. „Anname oma panuse, et keskkonnateadlikust ettevõtte töötajate, klientide ja koostööpartnerite hulgas veelgi tõsta.“

Ringmajandusettevõte CRONIMET Nordic on asutajaliikmena liitunud ka Rohetiigri programmi kestlike ettevõtete esindusorganisatsiooniga, et anda oma panus eestimaalaste keskkonnateadlikkuse suurendamiseks ning Eesti ühiskonna ettevalmistamiseks taastuvale ja tasakaalus majandusmudelile üleminekuks.