Cronimetis töötab umbes 50 inimest, kes läbi metallide uuele elutsüklile suunamise annavad igapäevaselt oma panuse parema looduskeskkonna kujundamisse. Töötajate rahulolu näitab see, et väga paljud neist on pikaajalise kogemusega, keskmine staaž ületab kuute aastat ning üle viiendiku töötajatest on ettevõttes olnud tööl kümme või enam aastat.

Cronimeti juht Eva Pedjak on seda meelt, et iga töötaja, kes ametisse võetakse, peab tundma end väärtustatuna ja teadma, miks ta seda tööd teeb. Cronimet on pereettevõte, ning Pedjak rõhutab, et suhtub ka igasse töötajasse nagu laiendatud perekonna liikmesse. „Oleme muutnud ettevõtte juhtimise võimalikult avatuks, räägime ausalt kõigest, et igal töötajal oleks väga hea ülevaade ettevõtte tegemistest ja käekäigust,“ ütleb Pedjak. „Ettevõtte juhina pean oluliseks iga töötajat kuulata ja luua võimalusi häid ettepanekuid ellu rakendada – see annab töötajale teadmise, et tema tegevusest sõltub ettevõtte käekäik ja areng.“

Ettevõte hoolib oma töötajatest ja nende töötingimustest, pakkudes koolitusi, arendades töökeskkonda ja investeerides püsivalt töötajatele mugavasse ning keskkonnasõbralikesse töövahenditesse. Cronimet on loonud mitmeid hüvede pakette, mis hõlmavad tervisekindlustust, tööõnnetus- ja elukindlustust ja sporditoetust. Ettevõttes olulisi sündmusi ja töövõite tähistatakse alati piduliku magusa-ampsuga. Töötajatele korraldaks erinevaid ühisüritusi, kuhu on oodatud ka kõik töötajate pereliikmed. Lisaks on ettevõtte suureks väärtuseks paindlikkus tööaja planeerimisel. Juba enne koroonapandeemiat loodi võimalused töötada kodukontoris neil, kelle töö iseloom seda lubab.

„Ma olen väga hariduse usku ja ka Eesti riigi usku,“ ütleb Eva Pedjak. „Julgustame oma töötajaid õppima, et iga igaüks leiaks endale sobivaid koolitusi, mis aitaksid kaasa nende isiklikule arengule ning panustaks ka ettevõtte strateegiliste eesmärkide täitmisesse.“ Cronimeti töötajad ei pea muret tundma ka oma pere toimetuleku pärast, kui nad kutsutakse kaitseväe õppustel osalema – neile garanteeritakse õppuste ajal täispalk.

Pedjaku jaoks on tähtis, et töötajatel tekiks omanikutunne. „Olen ettevõtjana olnud alati seda meelt, et oma edu tuleb jagada,“ ütleb Pedjak. Ettevõte on loonud süsteemi, kus kasumit jagatakse aasta lõpus töötajatega, mis aitab kaasa omanikutunde tekkimisele.

Cronimeti väärtuste põhine juhtimine on pälvinud ka laiemat tunnustust. Eelmisel aastal valiti ettevõtte juht Eva Pedjak Ernst & Youngi Eesti Aasta Ettevõtja konkursi finalistide hulka. Tänavusel EASi ettevõtluse auhinna konkursil, kus jagatakse Eesti ettevõttele kõrgeimaid riiklike tunnustusi, oli Cronimet jätkusuutlikke ettevõtete TOP 10-s ja pereettevõtete esikolmikus.

„Oleme hinnatud ja stabiilne tööandja. Me kasvame ja loome juurde uusi töökohti,” kinnitab Eva Pedjak. Olete teretulnud Cronimeti tööperesse, kui jagate ettevõtte ringmajanduse põhimõtteid – andes metallile uue elu, kujundame järgmistele põlvkondadele puhtama ning väärtuslikuma tuleviku.